INŽENÝRING

Proč ho nabízíme?

Představte si, že chcete realizovat projekt – stavbu provozovny nebo jenom rodinného domu.

K čemu běžně dochází:
Domluvíte si vypracování projektové dokumentace. Projektant nedodá projekt ve smluveném termínu, položkový rozpočet překročí značně Vaše představy. V případě, že zakoupíte „levný“ typový projekt rodinného domu, zjistíte často dříve nebo později stejnou skutečnost. Projekt je navíc třeba dodělat – osazení do terénu, přípojky sítí, přizpůsobení technologie zdiva nebo stropů.

Pokud máte dostatek času a pevné nervy, vybavíte si potřebné povolení ke stavbě u stavebního úřadu. Následuje výběr stavební firmy, často na doporučení projektanta nebo podle referencí, případně vybíráte mezi několika firmami. Přitom zjistíte, že jejich nabídky se liší a nedají se porovnat.

V budovatelské euforii nakonec někoho vyberete a podepíšete smlouvu o dílo tak, jak Vám ji předloží zhotovitel s tím, že takto smlouvu připravil právník. Částka je sice větší, než jste mysleli, ale budiž, hlavně ať už se něco děje.

Rozčarování přichází často velice brzo. Po zahájení stavby začne firma nárokovat tzv.“vícepráce“. Navíc chybí mnoho položek jenom proto, že projekt neřeší některé detaily, tudíž nejsou zahrnuty ani v rozpočtu.

Co Vás dále může čekat v průběhu realizace:
Zjistíte, že jsou žádoucí některé změny v projektu – znamená další navýšení rozpočtu a termín dokončení stavby dohodnutý ve smlouvě již neplatí, zhotovitel si stěžuje na kvalitu projektu, projektant řeší potřebné jen za úhradu autorského dozoru. Okna, zateplovaní systém, skladby izolací apod. zahrnuje rozpočet v jiné kvalitě, než očekáváte. Kvalitu provádění nestačíte sledovat, od firmy se dovídáte na poslední chvíli, co potřebují řešit a upřesnit.

Poněkud přehnaný scénář nebo realita?
Stačí sledovat vývoj některých veřejných zakázek a máte jasno …………

Co nabízíme?

Především absolutní loajalitu k investorovi, ke každé zakázce přistupujeme, jako k vlastní stavbě a to se všemi zkušenostmi v investiční výstavbě. Firma má vlastní manuál pro přípravu, projekt i realizaci staveb – podle něho je postupováno tak, aby došlo k minimu problémů a opomenutí. Tento postup byl vytvořen v rámci tvorby certifikace systému ISO 9001 a je základem metodiky naší činnosti.


Dále konkrétněji, nicméně stručně:

  • spolupráci na tvorbě projektu – pomoc při uzavření smlouvy o dílo s projektantem, konzultace projektu, doporučení materiálů a technologií výhodných pro investora, porovnání technický a ekonomických parametrů, doporučení specialistů na jednotlivé profese a jejich koordinaci. Dále sestavení výkazu výměr a orientačního rozpočtu.


  • Vybavení povolení stavby (územní souhlas, stavební povolení) včetně projednání projektu s veřejnoprávními orgány a účastníky stavebního řízení.


  • Doplnění a upřesnění výkazu výměr jako přípravu pro výběrové řízení – toto jako jednu z nejdůležitějších činností!!


  • Organizace výběrového řízení, porovnání nabídek (nikdy nejsou srovnatelné)


  • Výběr zhotovitele a pomoc při uzavření smlouvy o dílo


  • Technický a nákladový dozor při realizaci (podrobněji viz. dále)


  • Pomoc při přejímce a ukončení stavby


  • Pomoc při případn0m reklamačním řízení a sporech se zhotovitelem

CENA NAŠEHO SERVISU

Nepodbízíme se nízkou cenou, tato musí být úměrná kvalitě služeb. Podle zkušenosti však (především u větších projektů) prokazatelně uspořená částka převyšuje úplatu za naši činnost.

Cena se tvoří vždy individuálně podle složitosti a velikosti projektu, rozsahu činnosti, nároků a představ investora. Přibližně lze uvažovat s částkou ve výši 1-2,5% z rozpočtu. Odměnu za inženýrskou činnost nejčastěji dohodneme a potvrdíme smlouvou jako fixní částku za dohodnutý rozsah činností. Výjimečně lze účtovat i na základě odpracovaných hodin – to platí především pro omezený rozsah činnosti. Firma je plátcem DPH.

 


Stavební dozor, inženýrské činnost |  Inženýrská činnost |  Stavební dozor |  Inženýrská činnost, stavební dozor Třebíč, Vysočina |  ING. Systém Třebíč, Vysočina |  Světlovody, tubusové světlovody